CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG TBYT LOẠI BCD

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG TBYT LOẠI BCD ( Không phải làm lại )

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRONG CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG TBYT LOẠI BCD ( Không phải làm lại ) Ms. Quỳnh Tina 0327244442

Dạo này có nhiều bác hỏi em Quỳnh về một số thay đổi trong Công bố đủ điều kiện mua bán TBYT loại BCD thì phải LÀM LẠI hay được ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG :

1. Công ty anh thay đổi nhân viên kỹ thuật thì có phải làm lại Công bố BCD không ? 2. Công bố anh làm từ năm 2019 mà phần kê khai nhân sự không up thêm bằng đại học y, dược thì có bổ sung được ko?…..

????Theo NĐ số 03/VBHN-BYT về Công bố đủ điều kiện mua bán trang TBYT loại BCD thì chỉ có 2 trường hợp sau mới được điều chỉnh:

4. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế:

a) Các trường hợp được điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế:- Thay đổi nhân viên kỹ thuật của cơ sở mua bán;- Thay đổi thông tin hành chính về địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

b) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh có đóng dấu của cơ sở mua bán theo Mẫu số 21 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó phải nêu rõ nội dung thay đổi;

– Trường hợp thay đổi nhân viên kỹ thuật: Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó phải ghi rõ nội dung thay đổi;

– Trường hợp thay đổi thông tin hành chính: Giấy tờ chứng minh sự thay đổi về địa chỉ, số điện thoại của cơ sở mua bán.

????????BÁC NÀO CẦN LÀM CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TBYT LOẠI BCD :

1. CHUẨN CHỈNH VỀ HỒ SƠ: NHÂN SỰ, KHO VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

2. KHÔNG MẤT THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH

–>THÌ LIÊN HỆ E QUỲNH TINA 0327244442 NHÉ !