CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH CỐM BÁN TRONG SIÊU THỊ

CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH CỐM BÁN TRONG SIÊU THỊ

Chất lượng của sản phẩm hay thực phẩm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người tiêu dùng, do đó tất cả các sản phẩm thực phẩm sản xuất nội địa hay nhập khẩu đều phải tiến hành tự công bố sản phẩm theo luật định. Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định tất cả các tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành tự công bố sản phẩm cho các sản phẩm của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi bày bán, lưu thông trên thị trường. Tự công bố sản phẩm áp dụng cho thực phẩm đã qua chế biến trong đó Doanh nghiệp Công bố sản phẩm bánh cốm bán trong siêu thị là ví dụ điển hình.

Airseaglobal cung cấp dịch vụ tư vấn công bố sản phẩm bánh cốm Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. 

Công bố sản phẩm bánh cốm được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Ghi chú:

          Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

          Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Làm công bố sản phẩm bánh cốm cần những hồ sơ như sau:

  •  Bản tự công bố chất lượng sản phẩm theo mẫu số 1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm bánh cốm
  •  Mẫu sản phẩm: 3 mẫu/sản phẩm
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (sản phẩm đã kiểm nghiệm)
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất
  • Giấy phép lưu hành tự do – CFS (đối với sản phẩm nhập khẩu

Thời gian kiểm nghiệm và thực hiện tự công bố bánh cốm:

  •  Kiểm nghiệm sản phẩm từ 7-10 ngày làm việc
  • Công bố chất lượng sản phẩm 3 ngày làm việc
  • Sau khi hoàn thành công bố phải kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm 6 tháng 1 lần

Liên hệ để được tư vấn chi tiết về trình tự kiểm nghiệm và công bố chất lượng thực phẩm:

Hương Vũ ( Ms Lisa)

Sđt/zalo: 0817 008 036

Email: huongvtt@airseaglobalgroup.com.vn