133133370_837426357042142_5231081181464561810_n

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT

????Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất công nghiệp cần thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Bộ Công Thương trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Em xin gửi các bác bộ hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

1. TÀI LIỆU PHÁP LÝ

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất (theo mẫu)- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền
– Giấy xác nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp- Giấy phép sản xuất hoặc giấy phép nhập khẩu của nhà sản xuất hoá chất.

2. TÀI LIỆU ĐIỀU KIỆN KĨ THUẬT

– Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh
– Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ bản kinh doanh hóa chất nguy hiểm
– Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động, an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT
– Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
– Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điềm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một giấy phép
– Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.3. TÀI LIỆU ĐỐI VỚI NHÂN SỰ
– Bản kê khai nhận sự có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
– Bằng cấp liên quan đến ngành nghề đào tạo hóa chất hoặc chứng chỉ tham gia các lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của các nhân sự liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hóa chất
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng nhân sự theo quy định.

Ms Ngân 098.9792.980