MS KHÁNH HUYỀN - 2023-01-10T173301.002

HỒ SƠ XIN CFS CHO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho thực phẩm xuất khẩu là giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu thực phẩm ghi trong CFS để chứng nhận rằng thực phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung là những loại thực phẩm cần xin Giấy phép lưu hành tự do CFS khi xuất khẩu.

HỒ SƠ XIN CFS CHO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GỒM:

–  Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng  nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp

– Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.

– Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp

YÊU CẦU HỒ SƠ:

– Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh

– CFS phải có tối thiểu các thông tin sau:

+ Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.

+ Số, ngày cấp CFS.

+ Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

+ Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

+ Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.

+ Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS

KHI LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI BẠN SẼ ĐƯỢC:
?Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục
? Soạn hồ sơ và thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
? Hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện
? Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

————————-

☎ Khánh Huyền Airseaglobal: 0898.728.290 (zalo/tel)

? Mail: huyenlk@airseaglobalgroup.com.vn