THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÚA NHA KHOA

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÚA NHA KHOA

___ Vũ Minh 0944490181(Zalo-Tel) ___HS CODE: 9019 4900         NK: 0%     VAT :5% 1. PHÂN LOẠI : A2.THỦ TỤC HẢI QUAN :– BỘ PHÂN LOẠI :…

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TÚI CHƯỜM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TÚI CHƯỜM

___ Vũ Minh 0944490181(Zalo-Tel) ___ HS CODE: 4014 9090           NK: 3%  VAT: LH 09444901811. PHÂN LOẠI : A2.THỦ TỤC HẢI QUAN : – BỘ PHÂN…