pp90

[ THẦU Y TẾ ] HÀNG CỦA MÌNH THUỘC NHÓM MẤY THEO TT 14?

1. Nhóm 1 : Hàng được cấp CFS của 2 nước tham chiếu G5 trở lên ( G5 là Nhóm tham chiếu gồm : EU , Mỹ , Canada, Nhật và Úc ) và Được sản xuất tại nhóm nước G5 ( chứ ko phải sản xuất ở China nhé, nếu SX ở china thì thuộc nhóm 2 )  hoặc Việt Nam. Ví dụ hàng của Đức có CFS của Đức, sản xuất tại Đức và bán vào Mỹ có thêm FDA của Mỹ thì HÀNG NÀY THUỘC NHÓM 1.

2. Nhóm 2 : Như nhóm 1, vẫn được 2 nước thuộc nhóm G5  nhưng KO SẢN XUẤT TẠI nhóm G5 hoặc Việt Nam mà sản xuất tại nước thứ 3 khác như China, india..

3. Nhóm 3 : Có 1 CFS ở nước tham chiếu và ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NƯỚC THAM CHIẾU hoặc Việt Nam ( Ví dụ có CFS của Đức và sản xuất tại Đức hay Mỹ hay Nhật đều ok )

4. Nhóm 4 : Có 1 CFS ở nước tham chiếu nhưng ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NƯỚC KHÔNG nằm trong nhóm THAM CHIẾU ( Ví dụ có CFS của Đức và sản xuất tại India hay China hay Korea )

5. Nhóm 5 : Có số lưu hành tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, chỗ xác đinh xuất xứ hàng hóa dựa vào các giấy tờ thì mục CFS và ISO phải được hợp pháp lãnh sự nhé.

Bác nào cần làm Full các loại giấy phép chuẩn vào thầu chuyên nghiệp từ Phân loại, công bố A, Lưu hành BCD, GPNK 30, Công bố đủ điều kiện BCD thì alo đội ngũ AIRSEAGLOBAL