THỦ TỤC NHẬP KHẨU HỆ THỐNG CAMERA NỘI SOI VÀ PHỤ KIỆN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HỆ THỐNG CAMERA NỘI SOI VÀ PHỤ KIỆN

  1. PHÂN LOẠI : A
  2. THỦ TỤC HẢI QUAN :
  • BẢN PHÂN LOẠI
  • PTN CÔNG BỐ A
  • BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE
  • CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )
  • AIRSEAGLOBAL GROUP – VUA NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ