THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ QUANG HỌC KIỂM TRA RĂNG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ QUANG HỌC KIỂM TRA RĂNG

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ QUANG HỌC KIỂM TRA RĂNG

  1. PHÂN LOẠI : A ( thuế NK 0%, VAT ib 0327244442)
  2. THỦ TỤC HẢI QUAN :
  • BẢN PHÂN LOẠI
  • PTN CÔNG BỐ A
  • BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE
  • CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

AIRSEAGLOBAL GROUP – VUA NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ