Thu tuc nhap khau bang vo trung

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BĂNG VÔ TRÙNG CÁC LOẠI, CÁC CỠ

  1. PHÂN LOẠI:
  1. THỦ TỤC HẢI QUAN:
  • BẢN PHÂN LOẠI A
  • CÔNG BỐ A SỞ Y TẾ
  • BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ: INVOICE, PACKING LIST, TỜ KHAI, CATALOGUE
  1. CHÚ Ý:

TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ CÔNG BỐ A VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI (TRÙNG NHAU 100%).

 ————————————

AIRSEAGLOBAL – VUA DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

Tel: 0975978915 (????????????????/????????????????????????) – ???????? ????ℎ????̛????̛???????? ????ℎ????̉????

Mail: ????ℎ????????????????????ℎ????????@????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????.????????

Địa chỉ: ???????????????????????????????????????????????? – ????ℎ????̀???????? 2410, 2412, 2414 ????????????̀ ????????????????????????????????????????, 27 ????????????̂̀???? ???????????? ????????̛????????, ????????̂̀???? ????????????̂́????, ????????̀ ????????̣̂????