Thu tuc nhap khau bang dung trong phau thuat, bang bo vet thuong, vet bong, vet loet cac loai, cac co

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BĂNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT, BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG, VẾT BỎNG, VẾT LOÉT CÁC LOẠI, CÁC CỠ

  1. PHÂN LOẠI:
  1. THỦ TỤC HẢI QUAN:
  • BẢN PHÂN LOẠI A
  • CÔNG BỐ A SỞ Y TẾ
  • BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ: INVOICE, PACKING LIST, TỜ KHAI, CATALOGUE
  1. CHÚ Ý:

TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ CÔNG BỐ A VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI (TRÙNG NHAU 100%).

 ————————————

AIRSEAGLOBAL – VUA DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

Tel: 0975978915 (????????????????/????????????????????????) – ???????? ????ℎ????̛????̛???????? ????ℎ????̉????

Mail: ????ℎ????????????????????ℎ????????@????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????.????????

Địa chỉ: ???????????????????????????????????????????????? – ????ℎ????̀???????? 2410, 2412, 2414 ????????????̀ ????????????????????????????????????????, 27 ????????????̂̀???? ???????????? ????????̛????????, ????????̂̀???? ????????????̂́????, ????????̀ ????????̣̂????