mễn dịch

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

HS CODE: 90278030 (NK 0%, VAT 5%)

  • Chú ý : Hàng phải xin Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (GPNK TT30)

1.Phân loại: D

2. THỦ TỤC HẢI QUAN

  • Kết quả phân loại
  • Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30
  • Bộ hồ sơ Invoice, Packing list, Vận đơn, Catalog

3. Chú ý : hàng khi nhập khẩu thiết bị y tế: 3M (model, manufacturer và made in) trên tem nhãn thực tế phải khớp với giấy tờ: phân loại, công bố A, GPNK,lưu hành…

Hotline: 0978 695 833 (Kim Thúy)

———————————————————————————————

AIRSEAGLOBAL – THỦ TỤC NHẬP KHẨU Y TẾ SỐ 1 VIỆT NAM

1.Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại (Theo nghị định 169 – Chuẩn vào thầu)

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

9. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế, Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airseaglobal Group )

10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất

11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước