VAT-banner

Thuế VAT nhập khẩu hàng được phân loại A

Ngày gửi: 28/12/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Công nghệ sinh học

Địa chỉ: Hà Nội – Email : phuonghong11185@gmail.com

Câu hỏi: 22279:

Chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng là Filter paper là thẻ thu mẫu máu khô chất liệu bìa xenlulo, đã được phân loại A theo quy tắc số 5 của TT 39, đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang TBYT loại A do Sở Y tế Hà Nội cấp thì được áp dụng thuế nhập khẩu là bao nhiêu

Ngày trả lời: 31/12/2019

1. Về mã HS

Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể tư vấn chính xác mã số HS mặt hàng nêu trên. Tuy nhiên, Công ty có thể tham khảo các quy định tại các văn bản sau để áp mã số HS:

– Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư  65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017  để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

– Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

 Lưu ý: căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục hoặc kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa, đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018) của Bộ Tài chính.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu

Do chưa xác định được chính xác mã HS của hàng hóa nhập khẩu nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa. Sau khi xác định được chính xác mã HS của hàng hóa nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Lưu ý công ty có thể tham khảo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng bộ Y tế để phân loại và áp mã HS cho phù hợp thực tế hàng nhập khẩu

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn

Hiền Bùi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.